Jaké jsou podmínky osobního bankrotu?

 
  
   Nestačíte splácet a máte dluhy u více věřitelů nebo je hodnota vašeho majetku nižší než součet všech vašich dluhů? Pokud jste odpověděli „ANO“, můžete být v úpadku a návrh na zahájení insolvenčního řízení může podat někdo z vašich věřitelů na vás nebo přímo vy sám na sebe.
  
   Zbavte se nekonečného stresu a nátlaku věřitelů či exekutorů. Nabízíme zpracování návrhu na oddlužení k soudu. Všechny půjčky i ostatní závazky budete tak splácet v jedné splátce, možnost snížení splátek až o 70%.

    

   V dnešní době se do úpadku může dostat téměř každý. Podle nového insolvenčního zákona, účinného od 1.1.2008, může být v úpadku téměř kdokoliv – podnikatel, občan, obchodní společnost, státní podnik, družstvo atd. Tento zákon není možno uplatnit vůči státu, ČNB, VZP, OSSZ, FÚ, zdravotním pojišťovnám, územním správním celkům, Fondu pojištění vkladů, Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a některým dalším subjektům. V případě, že máte dluhy vůči těmto subjektům, musíte je uhradit v plné výši.

   V případě, že se dlužník ocitne v úpadku, nebo mu úpadek hrozí, měl by začít co nejdříve jednat se svými věřiteli! Za určitých podmínek může být pro dlužníka výhodné, podá-li sám na sebe insolvenční návrh. V případě, že na vás podá věřitel návrh na insolvenční řízení, soud vám tento návrh zašle. Ve lhůtě do 30 dnů máte pak možnost se k návrhu vyjádřit - je to především ve vašem zájmu!

   Pokud bylo zahájeno insolvenční řízení bez toho,zda-li je dlužník v úpadku nebo ne, aktivují se některé mechanismy vyplývající ze zákona. Především se blokuje dlužníkův majetek a blokují se i jeho věřitelé.V případě, že dlužník má exekuce, jsou tyto exekuce dočasně pozastaveny.

JEN PÁR KROKŮ  VÁS DĚLÍ OD ODDLUŽENÍ !!

1. krok        

2. krok

3. krok

4. krok

KONTAKTUJTE NÁS

DOMLUVTE SI SCHŮZKU

POČKEJTE NA VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU

 Rozhodnutí soudu
POVOLENÍ K ODDLUŽENÍ