Zde najdete přesný popis jak bude vypadat vaše insolvence krok po kroku
 

 

1) Telefonická analýza reálnosti oddlužení klienta
 

Prvním a nejdůležitějším krokem pro Vaše úspěšné oddlužení je kontaktovat naši společnost a to buď telefonicky, e-mailem, nebo vyplněním kontaktního formuláře oddlužení.

  Jakmile na sebe kontakt zanecháte, budem Vás neprodleně kontaktovat a po telefonu provede kompletní analýzu celé Vaší finanční situace. Při této analýze Vám již  definitivně sdělíme, zdali jste vhodným adeptem na oddlužení fyzické osoby a tím jsme schopni Vám garantovat 100% úspěšnost schválení Vašeho případného návrhu. V případě, že vhodným adeptem na oddlužení nejste, budou Vám navržena řešení, co udělat pro to, abyste se vhodným adeptem na oddlužení stal/a.

 

2) Předání podkladů klienta

   Jakmile Vám bude provedena telefonická analýza reálnosti oddlužení a Vy budete vhodným adeptem na oddlužení fyzické osoby, my Vám odešleme na e-mail seznam podkladů, které je potřeba připravit, pro Vaše úspěšné oddlužení.

Mezi tyto podklady zejména patří:

- Doložení aktuálního příjmu
- Doložení příjmů za poslední 3 roky – čímž jsou výplatní pásky nebo mzdové listy nebo evidenční důchodové listy
- Listinné doklady všech nevykonatelných dluhů s aktuálními dlužnými částkami a daty, kdy byl naposledy daný dluh splácen
- Listinné doklady všech vykonatelných dluhů – tedy veškeré podklady, které jste obdrželi od soudu týkající se exekucí
- Výpis z rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce
- Rodné listy dětí – v případě, že máte vyživované děti
- Soudní rozhodnutí o výši výživného – v případě, že platíte na své děti alimenty
- Soupis movitého a nemovitého majetku – v případě nemovitého majetku nutný tržní odhad ceny nemovitosti

Ve chvíli, kdy budete mít veškeré výše zmíněné podklady pro Vaše úspěšné oddlužení připraveny, sjednáme si osobní schůzku.


3) Vypracování návrhu na ODDLUŽENÍ

  Jakmile přebereme či obdržíme veškeré podklady pro oddlužení, garantujeme vypracování Vašeho návrhu do 7 pracovních dní (v urgentních případech jsme schopni zpracovat už do 24 hodin).

Vypracovaný návrh na oddlužení čítá zhruba 60-100 stran dle množství Vašich dluhů.

4) Odeslání návrhu na ODDLUŽENÍ

Vypracovaný návrh na oddlužení stačí již pouze podepsat a nechat svůj podpis úředně ověřit a doručit osobně nebo poštou na příslušný Krajský soud.
 

  Nabízíme dvě varianty podání nívhu oddlužení:

1) Klient si sám návrh oddlužení vytiskne a odešle na příslušný Krajský soud

2) Návrh oddlužení vytiskneme připravíme k odeslání a takto připravený předáme osobně klientovi a ten již pouze odešle na příslušný Krajský soud

 

5) Umístění do insolvenčního rejstříku a vyčkání do rozhodnutí o oddlužení

Ve chvíli, kdy doručíte návrh na oddlužení (v případě osobního doručení do 2 hodin, v případě odeslání poštou do druhého dne) má Krajský soud zveřejňovací povinnost v délce 2 hodin, což znamená, že do 2 hodin od přijetí Vašeho návrhu na oddlužení Vás musí umístit do insolvenčního rejstříku. Jakmile v něm naleznete své jméno, jste již pod ochranou insolvenčního zákona a tím jsou s okamžitou platností zastaveny veškeré exekuce, veškeré nárůsty úroků a veškerá vymahání dluhů.

Velice často se i po Vašem umístění v insolvenčním rejstříků stává, že Vás kontaktují Vaši věřitelé a vyhrožují Vám, že jim musíte okamžitě celý dluh zaplatit najednou, tzv. sesplatnění pohledávky. Na tento akt ale nemá věřitel žádné právo a Vy nemusíte tyto výhružky vnímat až do rozhodnutí soudu.

6) Rozhodnutí o povolení ODDLUŽENÍ

Soudy mají oficiálně na rozhodnutí o povolení oddlužení 30 dní. Bohužel jsou ale tak zahlceny žádostmi, že se občas toto období může značně prodloužit.
Někdy i na několik měsíců. Pro dlužníka je toto období ale celé pod ochranou insolvenčního zákona a tudíž bezproblémové.

Jakmile soud o povolení oddlužení rozhodne, přidělí Vám tz. insolvenčního správce. S ním se poté spojíte a projednáte svůj případ a formu úhrady splátky v oddlužení. Insolvenční správce tedy nemusí vůbec komunikovat s Vaším zaměstnavatelem a tak se o Vašem oddlužení nemusí nikdo dovědět. Jedinou Vaší povinností je poté nastavit trvalý platební příkaz ze svého bankovního účtu a každý měsíc odeslat splátku v oddlužení na účet insolvenčního správce.

 

ANO, MÁM ZÁJEM O OSOBNÍ BANKROT